Kalendarium

Wtorek, 2020-01-21

Imieniny: Agnieszki, Jarosława

Statystyki

  • Odwiedziny: 204149
  • Do końca roku: 345 dni
  • Do wakacji: 157 dni

Kontakt

Częstochowa, Aleja Wojska Polskiego 130

Tel. 34 323-13-81

sp17@edukacja.czestochowa.pl

Jesteś tutaj: Start / Dla rodziców

Dla rodziców

Artykuły

Informacja dla rodziców, na temat potencjalnych zagrożeń związanych ze stosowaniem elektronicznych papierosów

2019-11-27

Zapraszamy rodziców do zapoznania się z informacja (w załączniku), na temat potencjalnych zagrożeń związanych
ze stosowaniem elektronicznych papierosów.

Czytaj więcej o: Informacja dla rodziców, na temat potencjalnych zagrożeń związanych ze stosowaniem elektronicznych papierosów

Program "Wczesnej diagnostyki astmy i alergii u dzieci uczęszczających do klas I-VI szkół podstawowych".

2019-09-11

Program "Wczesnej diagnostyki astmy i alergii u dzieci uczęszczających do klas I-VI szkół podstawowych".

 

Zachęcamy rodziców do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami, które są dostępne na stronie realizatora www.interped.pl

Czytaj więcej o: Program "Wczesnej diagnostyki astmy i alergii u dzieci uczęszczających do klas I-VI szkół podstawowych".

Wyprawka szkolna na rok szkolny 2019/2020

2019-08-30

Zachęcamy do zapoznania się z wyprawką szkolną na rok szkolny 2019/2020.

Plik zawierający m.in. wniosek o przyznanie stypendium szkolnego z załącznikami można pobrać w sekcji "Dla rodziców".

Czytaj więcej o: Wyprawka szkolna na rok szkolny 2019/2020

List Ministra Edukacji Narodowej

2019-06-19

Do pobrania list Ministra Edukcji Narodowej

Czytaj więcej o: List Ministra Edukacji Narodowej

Wykaz podręczników na rok szkolny 2019-2020

2019-06-05

Zapraszamy do zapoznania się poniżej z wykazem podręczników obowiazujących w naszej szkole w roku szkolnym 2019/2020.

Czytaj więcej o: Wykaz podręczników na rok szkolny 2019-2020

Bezpieczne wakacje!

2019-06-05

Rekrutacja do SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

2019-05-13

Uczniowie klas 8 SP i 3 Gimnazjum:


Rekrutacja do SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH/PONADGIMNAZJALNYCH w Częstochowie będzie odbywała się z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Zainteresowani (rodzice/opiekunowie prawni/uczniowie) wypełniają w formie elektronicznej formularz rekrutacyjny znajdujący się na stronie internetowej pod adresem:

https://slaskie.edu.com.pl/

Otwarcie strony internetowej dla kandydatów nastąpi 13 maja 2019 r., co oznacza, że do tego czasu nie będzie możliwości rejestrowania się.

Natomiast zamknięcie systemu nastąpi 25 czerwca 2019 r. Po upływie tego terminu nie będzie już możliwości zarejestrowania się do szkół.

Żadnego znaczenia nie będzie miała kolejność uzupełniania i składania wniosków pod warunkiem zachowania obowiązujących terminów.

Na stronie naboru zostaną podane szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, harmonogramu, instrukcji postępowania oraz bieżących spraw związanych z rekrutacją.

Absolwenci szkół podstawowych i gimnazjów!

Ważne! Pamiętajcie, że możecie zarejestrować się tylko jeden raz! Rejestracja w niewłaściwym systemie znacząco utrudni Wam prawidłową rejestrację!

Rekrutacja w roku 2019 prowadzona jest jednocześnie dla dwóch roczników, ale na podstawie dwóch różnych podstaw prawnych i do różnych klas, dlatego przygotowane zostały dwa osobne systemy.

Do pierwszego systemu prowadzi przycisk z lewej strony – to system dla kandydatów, którzy wkrótce ukończą nową 8-letnią szkołę podstawową. Jeśli ten przypadek dotyczy Ciebie, kliknij umieszczony powyżej przycisk w kolorze niebieskim.

Drugi system, do którego prowadzi przycisk po prawej stronie, jest przeznaczony dla kandydatów, którzy wkrótce ukończą 3 klasę gimnazjalną (otrzymają świadectwo ukończenia gimnazjum). Jeśli ten przypadek dotyczy Ciebie, kliknij umieszczony powyżej przycisk w kolorze zielonym.

Pamiętajcie, że na podjęcie ostatecznych decyzji macie dużo czasu, gdyż proces wyboru szkół i składania podań będzie trwał od 13 maja br. do 25 czerwca br. (nie zostawiajcie tego jednak na ostatnią chwilę).

Jeśli Wasza macierzysta szkoła podstawowa/gimnazjum wprowadzała dane osobowe kandydatów do systemu naboru elektronicznego powinniście otrzymać w niej login i hasło do swojego konta.

Jeśli szkoła nie zakładała dla Was konta powinniście to zrobić samodzielnie, zapamiętując login i ustalone przez siebie hasło.

Zanim jednak cokolwiek będziecie wykonywali w systemie zapoznajcie się dokładnie z filmikiem instruktażowym oraz z informacjami, które od 13 maja będą dostępna na stronie https://slaskie.edu.com.pl/ Opisano w nich szczegółowo kolejne kroki postępowania i najważniejsze terminy związane z rekrutacją.

Filmik dla Kandydata do szkoły średniej:

https://youtu.be/5eoWyr2sjK4

Absolwenci szkół podstawowych i gimnazjów, życzymy Wam trafnych wyborów związanych z dalszą drogą edukacyjną, jak najlepszych wyników na zakończenie szkoły oraz realizacji wytyczonych celów.

Czytaj więcej o: Rekrutacja do SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Informacja MEN dla rodziców.

2019-04-05

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.

Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

  1. Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).

  2. Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).

  3. § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).

  4. Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).

  5. Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

  6. Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

Czytaj więcej o: Informacja MEN dla rodziców.

Wazne! Informacja dla rodziców.

2019-04-04

Szanowni Państwo, 

Informujemy, iż w przypadku braku porozumienia między związkami zawodowymi a rządem od 08.04.2019r w SP 17 będzie organizowany strajk nauczycieli. Z przykrością zawiadamiamy że szkoła nie będzie w stanie przeprowadzić w tym okresie zajęć dydaktycznych. Zajęcia świetlicowe nie ulegają zmianie. 

 

Czytaj więcej o: Wazne! Informacja dla rodziców.

Konsultacje w kwietniu nie odbędą się

2019-03-27

WAŻNE!

Informujemy, że w kwietniu nie ma konsultacji dla Rodziców.

Czytaj więcej o: Konsultacje w kwietniu nie odbędą się